καλώς ήρθατε στη
Γερμανο - Ελληνική
Εταιρεία Μυνστερ

 

Herzlich willkommen bei der

Deutsch-Griechischen

Gesellschaft Münster 

Vortrag

Prof. Dr. Hans Eideneier (Köln):

„Zur Hörkultur der Griechen“

Freitag,14. Dezember 2018, 18.00 Uh, Hörsaal RS 2, Rosenstr. 9 (Hofgebäude)

 Details hier